Mesane Kanseri Tedavisinde İmünoterapi Dönemi

Mesane Kanseri

Mesane Kanseri Tedavisinde İmünoterapi Dönemi

Dünyada en sık görülen kanserler arasında 9. sırada yer alan mesane kanseri, ağrı olmadan pıhtılı kanama ile kendini belli ediyor. Türkiye’de erkeklerde, akciğer ve prostat kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olan mesane kanserinin tedavisinde son yıllarda bağışıklık sistemini harekete geçiren immünoterapi tedavisi ön plana çıkıyor.

İdrardaki kanı ciddiye alın

Türkiye’de görülme sıklığı bakımından akciğer ve prostat kanserinden sonra 3. sırada yer alan mesane kanseri, kadınlara oranla erkeklerde çok daha fazla görülmektedir. Mesane kanserlerinin % 90’ı mesaneyi kaplayan ve “ürotelyum” adı verilen değişici hücrelerden köken almaktadır. Hastaların üçte ikisi noninvaziv denilen yüzeyel, üçte biri ise kasa işlemiş yani invaze mesane kanseri tanısı konulmaktadır. Mesane kanserleri, hücrelerin saldırganlığına bağlı olarak da yüksek veya düşük dereceli olarak sınıflandırılmaktadır. Başlangıçta yüksek dereceli yüzeyel mesane tanısı konan hastaların %15-30 kadarı takipler sırasında invaziv mesane kanserine dönüşebilmektedir. En sık görülen belirtisi ağrı olmadan idrarda gözle görülen pıhtılı kanama olan mesane kanserinde; ani sıkışma, idrar kaçırma gibi şikayetler de yaşanabilmektedir.

Verem aşısıyla müdahale

Mesane kanserinde ilk etapta yapılan tetkik ultrasonografi olsa da, kesin tanı mesanenin dış idrar yolundan “Sistoskopi” adı verilen ışıklı bir cihazla girilerek direkt olarak incelenmesiyle konulmaktadır. Bu tetkik sırasında bir tümör gözlenirse özel bir cihazla bu tümör kesilerek tanı için patolojiye gönderilmektedir. Tümör çok sayıda veya tekrarlayıcı tipteyse hastanın mesane bağışıklığını güçlendirmek için mesane içine gücü azaltılmış canlı tüberküloz aşısı veya mesane içine direkt olarak kemoterapi ilacı uygulanabilmektedir. Mesane kanserinin derinleşerek kas tabakasına geçtiği durumlarda kemoterapi verilerek mesanenin tamamen alınması yani sistektomi en sık başvurulan cerrahi yöntemdir.

Hastalığın tedavisinde önemli süreçler

Yayılmış mesane kanserinde ön plana çıkan kemoterapi ilacının kalp ve böbrek hastalarında kullanılamaması, tedavide aksamalara neden olmaktadır. Yakın zamana kadar alternatifsiz olan bu ilaçların yerine, son yıllarda bağışıklık sistemini destekleyen immünoterapi tedavileri kullanılmaktadır. Hastalar için yeni bir umut ışığı olan immünoterapi tedavisi, bağışıklık sisteminin özel bazı bölümlerinin etkinliklerini uyarmaya veya bağışıklık tepkilerini bastıran kanser hücreleri tarafından üretilen sinyalleri önlemeye dayanmaktadır.

Paylaş Paylaş