Robotik Radikal Prostatektomi

Robotik Radikal Prostatektomi Nedir?

Robotik radikal prostatektomi, radikal prostatektominin robotik cerrahi ile uygulanmasıdır. Radikal prostatektomide amaç, hastanın kanserden tamamen kurtulmasını sağlamak, ameliyat sonrası dönemde idrar kaçırmasını önlemek ve ereksiyonu mümkün olduğunca korumaktır. Bu açıdan bakıldığında robotik radikal prostatektomi , diğer cerrahi yöntemlere göre daha üstün başarı göstermektedir.

Robotik cerrahinin sağladığı daha büyük görüntü, robot kollarının insan elinin giremediği alanlara girmesi ve ameliyat sahasının daha kansız olması gibi avantajlardan dolayı, kanserin kontrol edilmesinde robotik cerrahi, açık ve laparoskopik cerrahi yöntemlere göre daha iyi sonuç vermektedir.

Ameliyat sonrası dönemde idrar kontrolünü sağlama için geçen süre yine laparoskopik ve açık cerrahiye göre daha çabuk olur.

Prostatın her iki yanından geçerek penise uzanan ve penisin sertleşmesini sağlayan sinirle robotik cerrahi yöntemi ile daha iyi korunurlar ve dolayısıyla sertleşme sorunları daha az yaşanır.