Radikal Sistektomi

Radikal Sistektomi Nedir?

Radikal sistektomi, mesane kasına geçmiş olan ya da mesanede çok fazla kanser olduğunda, kanser dokusuyla birlikte tüm mesanenin çıkarılması işlemidir. Bu işlem sırasında, mesane etrafındaki yağ tabakası, böbreklerden gelen idrar kanallarının bir kısmı da çıkarılır. Bu ameliyat sırasında erkeklerde, prostat ve meni keseleri ve gerekli durumlarda üretra adı verilen tüm idrar kanalı çıkartılır. Kadınlarda ise rahim, yumurtalık tüpleri, yumurtalıklar ve vajinanın tamamı veya bir kısmı çıkarılabilir.

Ameliyat sırasında, leğen boşluğu içindeki lenf bezeleri de çıkarılır. Bu işleme pelvik lenf nodu diseksiyonu adı verilir. Böylece lenf bezlerine kanser yayılmışsa temizlenmiş olur.

Ameliyat, laparoskopik ya da robotik olarak gerçekleştirilebilir. Robotik ameliyatta açık ameliyatlardaki büyük kesi yerine, vücutta daha küçük kesi olur. Bu hem daha çabuk iyileşme ve hastanede daha az yatmaya hem de daha iyi bir kozmotik görüntüye neden olur.

Radikal sistektomi, idrar yollarını ve bağırsakları ilgilendiren büyük bir ameliyattır. Bu yüzden ameliyattan sonra, hastanın bakımı ve izlenmesinin iyi olması gerekir.