ÜROLOJİ

ÜROLOJİ

Laparoskopik Radikal Prostatektomi
LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ

Prostat içine sınırlı prostat kanseri tespit edilmiş hastalara, prostat bezinin arkasındaki seminal bezlerle (seminal vezikül) beraber tamamen çıkarılması özellikle 2000 yılından...

Robotik Radikal Prostatektomi
ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ

Robotik radikal prostatektomi, radikal prostatektominin robotik cerrahi ile uygulanmasıdır. Radikal prostatektomide amaç, hastanın kanserden tamamen kurtulmasını...

Sistektomi
SİSTEKTOMİ

Radikal sistektomi, mesane kasına geçmiş olan ya da mesanede çok fazla kanser olduğunda, kanser dokusuyla birlikte tüm mesanenin çıkarılması işlemidir. Bu işlem sırasında...

Üroloji
ÜROLOJİ

Üroloji, kadın ve erkek üreme organları ile idrar yollarını inceleyen tıbbî bilim dalıdır. Böbrekler, mesane, üreterler, üretra, penis, testisler, skrotum ve prostat bezi gibi organlara...

Böbrek Kanseri
BÖBREK KANSERİ

Böbrek kanseri, böbreğin idrar üreten kısmında ve idrarın toplandığı havuzcuk kısmında oluşan kanser olmak üzere ikiye ayrılır. Böbrek kanserinin teşhisinin konulabilmesi için...

Prostat ve Mesane Kanseri
PROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir ve sıklık bakımında dünyada yüz binde 28 iken ülkemizde bu oran biraz daha fazla olup, yüz binde 37’dir...

Mesane Kanseri
MESANE KANSERİ

Mesane kanseri, böbreklerden başlayarak idrar yolları boyunca ortaya çıkan kanserler arasında, ikinci sıklıkta karşılaşılan kanserdir. Mesane kanserlerinin yaklaşık olarak üçte...

Üriner Sistem Taş Hastalığı
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI

İnsanlık tarihi kadar eski olan taş hastalığı yurdumuzda (ortalama %15) diğer ülkelere nazaran daha sık görülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda taş oluşumunda etkili...

Ürolojik Onkoloji
ÜROLOJİK ONKOLOJİ

Ürolojik onkoloji, kadın ve erkeklerde idrar yolları ile erkeklerde üreme organlarında ortaya çıkan kanserlerin tanı ve tedavisi yapıldığı bir alandır. Dünya çapında yer alan...